Komu na rękę jest upadek „Ek-Rolu?

zdjecie-gieldy-Ek-Rolu
zdjęcie giełdy Ek-Rolu

Czyżby to koniec „EK-Rolu” Proszowice, po prawie 20 latach bycia i funkcjonowania na rynku w dziedzinie skupu i handlu warzywami oraz prowadzenia targowisk. Giełda Rolna „EK-Rol” w Proszowicach dogorywa i według mnie – po analizie sprawozdania finansowego spółki -dobiega końca. Wielu stara się dociec, co jest tego powodem, jakie są tego przyczyny i kto za to odpowiada z imienia i nazwiska. Analizując to co się w „EK-Rolu” dzieje i jak zachowuje się główny udziałowiec, to jest Burmistrz Miasta Proszowice, to bardzo łatwo jest znaleźć na to pytanie odpowiedź, a brzmi ona tak: winnym tej sytuacji jest główny udziałowiec „EK-Rolu” – Gmina Miasta Proszowice reprezentowana przez Burmistrza Proszowic. Poprzednik obecnego Burmistrza Pan Jan Makowski rządził w Proszowicach przez 12 lat i blokował jak chłopina mógł rozwój „EK-Rolu” i jak wieść gminna niesie to robił to celowo, a ja twierdzę, że były jeszcze inne powody do blokowania rozwoju Giełdy.

zdjecie-gieldy-8-ek-rolu
zdjęcie giełdy Ek-Rolu

 

zdjecie-gieldy-10-ek-rolu
zdjęcie giełdy Ek-Rolu

Giełda jako jedyna chyba w Polsce organizacja działająca w sektorze rolnictwa, która nie dostała ani jednej złotówki unijnej pomocy, bo Pan Jan Makowski miał chyba taki kaprys, aby doprowadzić Giełdę do upadku. Takie zachowanie to ewidentne działanie na szkodę spółki i wspólników. Podobnie działa obecny Burmistrz Pan Grzegorz Cichy, gdzie będzie wnet 2 lata jak objął fotel Burmistrza i powiela te same błędy i te same działania – oczywiście negatywne, które popełniał Jan Makowski. Ostatnie Walne Zgromadzenie udziałowców „EK-Rolu” , które odbyło się dnia 23 czerwca br. w całości te zarzuty potwierdziło. Brak jakichkolwiek pomysłów na dalsze funkcjonowanie Giełdy, a sprawozdanie i plany Zarządu nie mówią nic o jej rozwoju (nie chcę tu wytykać śmieszności sprawozdania, bo po prostu szkoda mi Prezesa i Burmistrza, te same cytaty i slogany: zobaczymy, zrobimy, jak będą pieniądze i jak będziemy zdrowi bo jakiś pracownik tam choruje).

zdjecie-gieldy-5-ek-rolu
zdjęcie giełdy Ek-Rolu
zdjecie-gieldy-7-ek-rolu
zdjęcie giełdy Ek-Rolu

Dziś Giełda przejada pieniądze ze sprzedaży drugiej już nieruchomości, a jej funkcjonowaniu powinien przyglądnąć się Proszowicki „Sanepid” i Inspekcja Weterynaryjna, bo to co jest na Giełdzie urąga wszystkim przepisom i zasadom. To też jest działanie na szkodę obywateli i udziałowców spółki „Ek-Rol”.

Wiele już razy tłumaczyłem tak Burmistrzowi Makowskiemu, jak i Burmistrzowi Cichemu, co trzeba zrobić, aby sytuację na Giełdzie „EK-Rol”  uzdrowić, i co zrobić, aby tam w ogóle mógł funkcjonować handel i jak pozyskać środki na modernizację i doprowadzenie Giełdy do stanu, który pozwoli normalnie funkcjonować i oddali próbę zamknięcia Giełdy przez Sanepid i Weterynarię. Niestety główny udziałowiec Spółki nie robi nic aby poprawić już i tak bardzo złą sytuację Spółki. Udziałowcy są taką postawą Burmistrza oburzeni i nie wykluczają, podjęcia odpowiednich kroków kierując swoje wnioski do odpowiednich organów pod kątem niekorzystnego rozporządzania mieniem przez obecny Zarząd Spółki.

Józef Sztorc

w imieniu grupy udziałowców

„Ek-Rol” sp. z o.o. w Proszowicach

Józef Sztorc