Plenarne posiedzenie UAN. Tytuł akademika za rozwijanie współpracy z Ukrainą

Prezydent_UAN_prof._O.F._Onipko_wrecza_p._Jozefowi_Sztorc_Dyplom_Akademika_Ukrainskiej_Akademii_Nauk
Prezydent UAN prof. O.F. Onipko wręcza p. Józefowi Sztorc Dyplom Akademika Ukraińskiej Akademii Nauk

W dniu 30 czerwca 2016 roku w Ukraińskiej Akademii Nauk  w Kijowie odbyło się plenarne posiedzenie UAN na której to uroczystości nasz krajan z Woli Rzędzińskiej , Senator RP V Kadencji Józef Sztorc  został członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk. Otrzymując tytuł akademika, co z tłumaczenia na polski to tytuł profesora doktora habilitowanego. Został on przyznany za wkład pracy Pana Józefa Sztorca w rozwój współpracy pomiędzy Polska a Ukrainą w dziedzinie gospodarczej jak i społecznej. Pan Józef Sztorc jest Przewodniczącym Międzynarodowego Klastra Rolno – Spożywczego „Agro – Karpaty” i w bardzo energiczny i rzeczowy sposób kieruje współpracą pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w Klastrze, a są to podmioty takie jak przedsiębiorstwa z sektora rolno – spożywczego, ośrodki doradztwa rolniczego, urzędy, instytuty badawcze i uczelnie branżowe. Jest również Prezydentem Międzynarodowej Akademii Kozactwa, skupiającego ponad 50 organizacji Kozackich ze Wschodniej Europy. To bardzo prestiżowe wyróżnienie ma spowodować podniesienie tej współpracy na jeszcze wyższy poziom.

Prezydent_UAN_prof._O.F._Onipko
Prezydent UAN prof. O.F. Onipko
Jozef_Sztorc_z_Dyplomem_Akademika_Ukraińskiej_Akademii_Nauk
Józef Sztorc z Dyplomem Akademika Ukraińskiej Akademii Nauk
Jozef_Sztorc_otrzymal_rowniez_najwyzsze_odznaczenie_Ukrainskie
Dekorowanie Józefa Sztorca
Dekorowanie_Jozefa_Sztorca
Józef Sztorc otrzymał również najwyższe odznaczenie Ukraińskie

 

Dyplom akademika przyznany w Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie
Dyplom akademika przyznany w Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie

Do Klastra ze strony ukraińskiej (oprócz firm z Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech i Polski) należy kilkadziesiąt przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, szczególnie z terenu województwa Lwowskiego, Iwano-Frankowskiego (dawny Stanisławów),

emblemat

Tarnopolskiego, Równego i Łucka na Wołyniu. Dla celów uproszczenia wymiany handlowej pomiędzy Ukrainą a Polską (a tym samym Unią Europejską) Józef Sztorc wynegocjował i doprowadził do podpisania umowy o wzajemnym uznawaniu badań i certyfikatów badania jakości. To oznacza, że przedsiębiorcy z Polski mający badania i certyfikaty jakości w Polsce na eksportowany towar na Ukrainę nie muszą się już starać (a tym samym płacić) za badania i certyfikacje swoich wyrobów na Ukrainę, i to samo dotyczy Ukraińców eksportujących towar do Polski i UE. Upraszcza to i potania eksport oraz wzajemną wymianę handlową pomiędzy Polską a Ukrainą. Porozumienie podpisał Klaster reprezentowany przez Józefa Sztorca, a ze strony Ukraińskiej Dyrekcja Wszechukraińskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Certyfikacji (odpowiednik Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji), Ukr-Metr- Test-Standard z Kijowa w osobach dyrektora Worobeja i Wiktora Rymera w obecności Andrzeja Grabowskiego, ministra i szefa WEH Ambasady RP w Kijowie. Podobne porozumienie Józef Sztorc wynegocjował pomiędzy Biurem Badawczym Jakości SEP w Warszawie i tym samym Ukr-Mret-Test-Standardem, i zostało ono podpisane przez dyrektora BBJ J. Okólskiego i Panów Dyrektorów z Kijowa w osobach L. Worobeja i Wiktora Rymera w obecności Ambasadora RP w Kijowie Pani Minister Krystyny Skowrońskiej. – W znakomity sposób te dwa porozumienia polsko-ukraińskie uprościły procedury związane z obustronną wymianą towarową, czyli importem i eksportem – powiedział nam Józef Sztorc. – Dla przykładu można podać, że audyt i kontrola na przykład polskiej rzeźni przez stronę ukraińską to tygodniowy pobyt 2-3 audytorów, wszelkie koszty ich pobytu ponosi polski przedsiębiorca plus koszt audytu to około pięć tys. dolarów amerykańskich na osobę. Tych kosztów po tym porozumieniu przedsiębiorcy unikają, a tym samym upraszczają procedury eksportowe i w znakomity sposób potaniają eksport, stając się bardziej konkurencyjnymi. Przypomnijmy, że Józef Sztorc jest też Prezydentem Międzynarodowej Akademii Kozactwa, skupiającej ponad 50 organizacji Kozackich ze Wschodniej Europy. – Wiemy z historii wiele o Kozakach i kozactwie – mówi mieszkaniec Woli Rzędzińskiej. – To wszystko się powoli odradza, kultywowane są piękne i szlachetne tradycje kozactwa. Organizowane są coroczne zjazdy Kozaków, co roku w innym kraju, i uczestniczą w nich przedstawiciele Kozaków z całej Europy.

Jozef Sztorc z przyjaciolmi z Ukrain
Józef Sztorc z przyjaciółmi z Ukrainy

Są tam Kozacy Zaporoscy, Dońscy, Wołyńscy, Podolscy, Ruscy, Woronescy, Ukraińscy, Kozacy z Naddniestra Zakarpackiego, Mukaczewa, Zbarascy, Nadwołżańscy oraz Kubańscy oraz kilkadziesiąt innych sotni kozackich, Kozacy z Bukowiny i Kozacy Krymscy. Występują różne zespoły kozackie, w tym najlepszy na świecie około 100-osobowy zespół kozacki z Kubania. To warto zobaczyć, bo o tym czytamy tylko w książkach i widzimy czasem na filmach. Zjazdy trwają przeważnie trzy dni aż do całkowitego zmęczenia Kozaków. – Nie ukrywam, że jest zamysł, aby Zjazd Kozacki w Polsce, który ma się odbyć w 2018 roku uświetnił zespół Kozaków z Kubania – mówi senator Sztorc. Planowany jest wtedy występ galowy w Mościckim Domu Kultury w Mościcach i różne pokazy oraz występy w terenie. Każdy szczep kozacki przyjedzie ze swoimi przysmakami, ale dwa przysmaki są prawie wspólne dla wszystkich Kozaków. To jest kulisz kozacki, który różni się tylko ilością soli czy pieprzu i napój kozacki, który różni się tylko ilością procentów. Tygodnik Miasto i Ludzie będzie patronem prasowym zjazdu Kozaków w Woli Rzędzińskiej.

 

cropped-js-1.jpg

 

Józef Sztorc Senator RP V Kadencji

Poniższy artykuł można pobrać w postaci PDF klikając tutaj „Pobierz”