Biografia

Biznesmen i polityk czy komentator – kim jestem?

Józef Sztorc. Biografia i krótki opis działalności na terenie RP
Józef Sztorc
Data i miejsce urodzenia: 24.08.1950, Wola Rzędzińska

Współmałżonka: Kazimiera z d. Stach, prawnik

Dzieci: Jarosław (1973) – prawnik, Marcin (1976)-absolwent AGH w Krakowie, absolwent politologii na UJ w Krakowie, doktorant SGH, Jadwiga (1985)-prawnik i Andrzej (1985)-prawnik, politolog

Rodzice: Stefan i Genowefa z d. Wrońska

Znaczący przodkowie:             prapradziadkowie ze strony ojca, repatrianci z Kazachstanu, dziadek Franciszek Wroński adiutował gen. J . Hallerowi

Wykształcenie

1969 matura w Technikum Elektrycznym w Tarnowie

1968-71 AGH w Krakowie

1971-74 Wydział Elektryczny WSI w Rzeszowie

Działalność

1967-75 działacz ZWM, 1983-99 radny (okres 6 kadencji) Gminnej Rady Narodowej i Rady Gminy w Tarnowie, 1999-2001 radny Rady Powiatu Tarnowskiego, jako jedyny radny i senator RP za cały okres od 1983-2005 nie pobierał żadnych diet ani wynagrodzeń z tytułu pełnienia  zaszczytnych funkcji radnego, członka zarządu Gminy Tarnów a od 2001-2005 senatora RP, od 2001 Senator RP, Przewodniczący Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych , członek Prezydium Klubu Parlamentarnego PSL , jedyny Senator RP, który nie pobierał uposażenia senatorskiego, Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Piast” im. Wincentego Witosa, Prezes Tarnowskiego ,Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie, członek Prezydium Rady Wojewódzkiej LZS w Krakowie, 1990-2010 Prezes LKS „Wolania” Wola Rzędzińska, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, członek Komisji Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Miar i Jakości, współredaktor ,,Kalejdoskopu
Małopolskiego”,

2. Wieloletni członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w
Tarnowie, członek Rady Izby Rzemieślniczej W Tarnowie,
Przewodniczący Woj. Komisji Odznaczeń, twórca
Warsztatu Terapii Zajęciowej, twórca Zakładu
Aktywizacji Zawodowej,
Przewodniczący Społecznych Komitetów budowy Remizy
OSP, budowy sali gimnastycznej, wodociągów, chodników, telefonizacji i gazyfikacji w Woli Rzędzińskiej
Członek Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds.
Restrukturyzacji Energetyki, Wice Prezes Zarządu Fundacji
Reelektryfikacji Rolnictwa, ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, wspiera działania (także finansowo) takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Związek Emerytów i Rencistów, Żołnierzy Górników, Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich i wiele innych.

Kariera Zawodowa

Od 1970 roku właściciel i prezes Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego w Woli Rzędzińskiej tj. grupy dobrze prosperujących firm , twórca Stowarzyszenia Producentów Osprzętu do Linii Energetycznych SPIN zrzeszającego polskich producentów sprzętu sieciowego, założyciel i główny akcjonariusz Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów – Mistrz Polski 2004 i wielu innych.

Członkostwa

od 1968 ZMW, od 1975 ZSL, PSL do roku 2004,
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” im.
W. Witosa, Fundacja Pomocy Ludziom Szczególnej Troski, Członek Zarządu Fundacji „Dar Serca”, Rada Wojewódzka Ludowych Zespołów Sportowych, członek Prezydium Rady Wojewódzkiej LZS, Prezes i członek Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie, Prezes
i członek Ludowego Klubu Sportowego ,,Wolania” w Woli Rzędzińskiej, członek i Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Ludowe Zespoły Sportowe, Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie, Izba Rzemieślnicza w Tarnowie, Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowie, Członek-założyciel i Prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Osprzętu Izolowanych Napowietrznych Linii Energetycznych, członek i wice Prezes Fundacji Reelektryfikacji Rolnictwa
Honorowy Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Żużlowego, Honorowy Prezes Stowarzyszenia ,,Dar  Serca”, Honorowy Prezes Klubu Sportowego Pogoń Leżajsk, Honorowy członek OSP w Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej

Publikacje

Artykuły o tematyce społeczno – politycznej    i gospodarczej w tygodniku „Zielony Sztandar” i w miesięcznikach ,,Zaczyn” i „Nowy Piast”, „Kalejdoskop Małopolski”, artykuły o tematyce sportowej – „Dziennik Polski” oraz tygodniku „ Miasto i ludzie”.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Strażak RP, Zasłużony
Działacz Kultury Fizycznej – odznaka Brązowa, Srebrna i
Złota, Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej
Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego, Honorowa
Odznaka Rzemiosła, Medal ,,Zasłużony dla Łowiectwa”,
Odznaka Honorowa OZPN – Nowy Sącz, Odznaka Honorowa TOZPN – Tarnów, PZPN oraz około 200  dyplomów, wyróżnień i odznaczeń, tak krajowych jak i międzynarodowych.

Oficjalne uczestnictwo w Delegacjach zagranicznych

Moskwa, Kijów, Petersburg, Wiedeń, Kanada, Lwów, Biała Cerkiew, Donieck, Mariupol, Bratysława, Dolny Kubin, Praga, Berlin, Stary Sambor, Chyrów, Tarnopol, Równe, Łuck, Truskawiec, Sarny, Nowojaworowsk, Czerkasy, Londyn, Neapol, Turyn, Koszyce, Budapeszt, Tokaj, Bukareszt, Warna, Stambuł, Ankara, Bagdad, Kiszyniów, Insbruc, Linz, Calgary, Ottawa, Nowa Szkocja, Winnica, Chmielnicki, Jaworów, Bursztyn,  Wenecja, Ateny

Hobby

sport, biznes, turystyka i łowiectwo

Inne zajęcia

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPOW Hortino Leżajsk
Przewodniczący Rady Nadzorczej TZOE Tarel Wola Rzędzińska
Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Stara Wieś pow. Hrubieszów
Przewodniczący Rady Nadzorczej GPO Koprzywnica pow. Sandomierz
Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Cierzanów-Oleszyce pow. Lubaczów
Przewodniczący Rady Nadzorczej ZSI Polam Nakło n/Notecią
Przewodniczący Rady Nadzorczej Poltino – Leżajsk
Przewodniczący Rady Nadzorczej Poltino – Energia Leżajsk
Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW – Poltino Leżajsk
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrotechnika-Tar Wola Rzędzińska
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Piast im. W. Witosa – Wola Rzędzińska
Prezes Stowarzyszenia Producentów Osprzętu dla izolowanych linii energetycznych SPIN –  Tarnów
Przewodniczący Rady Nadzorczej EL-SPIN SA – Tarnów
Prezydent Międzynarodowej Akademii Kozactwa
V-ce Przewodniczący Rady Fundacji Reelektryfikacji Rolnictwa
Przewodniczący Rady Nadzorczej ŻSSA „Unia Tarnów” SA

Współpraca i pomoc w działalności n/w organizacji i Stowarzyszeń

Ochotnicza Straż Pożarna – Wola Rzędzińska
Ochotnicza Straż Pożarna – Jodłówka – Wałki
Ochotnicza Straż Pożarna – Królówka
Ochotnicza Straż Pożarna – Trzciana
Ochotnicza Straż Pożarna – Ładna
Ochotnicza Straż Pożarna – Borusowa
Zarząd Główny OSP – Warszawa
Ochotnicza Straż Pożarna   – Mikołajowice
Ochotnicza Straż Pożarna – Zborowice
Ochotnicza Straż Pożarna – Pogórska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna – Borek
Ochotnicza Straż Pożarna – Gręboszów
Ochotnicza Straż Pożarna – Szynwałd
Ochotnicza Straż Pożarna – Lipnica Murowana
Ochotnicza Straż Pożarna – Laskówka Chorąska
Ochotnicza Straż Pożarna – Nowe Brzesko
Zarząd Gminny OSP – Gmina Tarnów
Zarząd Powiatowy OSP – Powiat Tarnów
Zarząd Gminny OSP – Szczurowa
Ochotnicza Straż Pożarna – Radziemice
Państwowa Straż Pożarna – K.M. Tarnów
Państwowa Straż Pożarna – K.Pow. Brzesko
Ochotnicza Straż Pożarna – Książnice
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” – Wola Rzędzińska
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” – Jodłówka – Wałki
Zakładowy Klub Sportowy – Unia Tarnów
Ludowe Zespoły Sportowe – Rada Powiatowa w Tarnowie
Ludowy Klub Sportowy „Ikar” – Odporyszów
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” – Mikołajowice
Ludowy Klub Sportowy – Borusowa
Ludowy Klub Sportowy – „Olimpia” – Biskupice   Radłowskie
Ludowy Klub Sportowy – Łużna
Ludowy Klub Sportowy – „ Sokół” – Borzęcin
Ludowy Klub Sportowy – „ Olimpia” – Wojnicz
Klub Sportowy „ Rzemieślnik” – Pilzno
Klub Sportowy – „ Strzelec” – Okulice
Ludowy Klub Sportowy – „ Wisła” Grobla
Ludowy Klub Sportowy – Szczurowa
Ludowy Klub Sportowy – Jadowniki
Ludowy Klub Sportowy – Gromnik
Ludowy Klub Sportowy – „Wisła” – Borusowa
Ludowy Klub Sportowy – Gręboszów
Ludowy Klub Sportowy – Strzelce Wielkie
Ludowy Klub Sportowy – Grądy
Ludowy Klub Sportowy –„Piast”  –  Łapanów
Ludowy Klub Sportowy – „Piast” – Słupiec
Ludowy Klub Sportowy – Olesno
Ludowy Klub Sportowy – „Dunajec” Uście Jezuickie
Ludowy Klub Sportowy – Mędrzechów
Ludowy Klub Sportowy – Ładna
Ludowy Klub Sportowy – Rzepiennik Strzyżewski
Miejski Ludowy Klub Sportowy –„Dąbrowia” – Dąbrowa Tarnowska
Ludowy Klub Sportowy –„ Victoria” – Porąbka Uszewska
Ludowy Klub Sportowy – Wietrzychowice
Klub Sportowy –„Batory” – Wola Batorska
Ludowy Klub Sportowy – Laskówka Chorąska
Ludowy Klub Sportowy –„ Macierz” – Lipnica Murowana
Ludowy Klub Sportowy –„Nowi” – Rzezawa
Ludowy Klub Sportowy –„Wisła” – Szczucin
Ludowy Klub Sportowy –  Tarnawa
Ludowy Klub Sportowy – Borek
Ludowy Klub Sportowy –„Trzciana 2000” – Trzciana
Ludowy Klub Sportowy – Bogumiłowice
Ludowy Klub Sportowy –„Baszta” – Czchów
Uczniowski Szkolny Klub Sportowy –  Śmigno
Klub Sportowy –„IVA” – Iwkowa
Klub Sportowy –„Orzeł” – Dębno
Ludowy Klub Sportowy –Radgoszcz
Ludowy Klub Sportowy –„Huragan” – Piotrkowice – Buchcice
Ludowy Klub Sportowy – Luszowice
Ludowy Klub Sportowy –Wola Lubecka
LKKS – Karwodrza
Klub Sportowy – „ Skrzyszowia” –  Skrzyszów
Ludowy Klub Sportowy –„Spółdzielca” – Grabno
Klub Sportowy – „ Żubr” – Gawłówek
Ludowy Klub Sportowy -„ Czarni” – Smęgorzów
Ludowy Klub Sportowy –„Łukowia” – Łukowa
Ludowy Klub Sportowy –„Wolania”- Wola Żelichowska
Ludowy Klub Sportowy –„Orzeł” – Lisia Góra
Ludowy Klub Sportowy –Nowa Jastrząbka
Ludowy Klub Sportowy –Ćwików
Ludowy Klub Sportowy –„Kłos” – Słupiec
Ludowy Klub Sportowy –„Nadwiślanka” – Wola    Rogowska
Ludowy Klub Sportowy –„Dunajec” – Konary
Ludowy Klub Sportowy –Ilkowice
Ludowy Klub Sportowy –„Beskid” – Żegocina
Ludowy Klub Sportowy –„Błękitni” Krzeszów
Ludowy Zespół Sportowy – „ Naprzód” – Sobolów
Ludowy Zespół Sportowy – „ Orzeł” – Dębno
Ludowy Klub Sportowy –„Raba” – Książnice
Ludowy Klub Sportowy –„Burzyn”
Klub Sportowy – „ Iskra” – Tarnów
Ludowy Zespół Sportowy – Komorów
Klub Sportowy – Ryglice
Ludowy Klub Sportowy –Uszew
Ludowy Klub Sportowy –„Jadowniczanka” – Jadowniki
Małopolska Izba Rolnicza – Kraków
Powiatowa Izba Rolnicza – Tarnów
Stowarzyszenie Klasa – Tarnów
Izba Gospodarcza Ciepłownictwa – Warszawa
Polskie Towarzystwo Lekarskie – Tarnów
Związek Rzemiosła Polskiego – Warszawa
Izba Rzemieślnicza – Tarnów
Cech Rzemiosł Różnych – Tarnów
Cech Rzemiosł Różnych – Bochnia
Cech Rzemiosł Różnych – Brzesko
Cech Rzemiosł Różnych – Wieliczka
Cech Rzemiosł Różnych – Pilzno
Cech Rzemiosł Różnych – Dąbrowa Tarnowska
Cech Rzemiosł Różnych – Proszowice
NSZZ – Zakładów Azotowych – Tarnów
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Tarnów
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Wieliczka
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Tarnów
Warsztat Terapii Zajęciowej – Brzesko
Warsztat Terapii Zajęciowej – Bochnia
Warsztat Terapii Zajęciowej – Tarnów
Warsztat Terapii Zajęciowej –Dąbrowa Tarnowska
Warsztat Terapii Zajęciowej – Wola Rzędzińska
Dąbrowski Dom Kultury – Dąbrowa Tarnowska
Centrum Kultury – Żabno
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom – Jasień
Biznes Centre Club – Warszawa
Biznes Centre Club – Rzeszów
Spółdzielnia Inwalidów – Tarnów
Spółdzielnia Inwalidów – Dzierżoniów
Spółdzielnia Inwalidów – Kraków
Spółdzielnia Inwalidów – Twardogóra
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Tarnów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Tarnów
Małopolska Szkoła Wyższa – Brzesko
Zakłady Azotowe – Tarnów
Zakłady Mechaniczne – Tarnów
Ekorol – Proszowice
Starostwo Powiatowe – Brzesko
Starostwo Powiatowe – Dębica
Starostwo Powiatowe – Leżajsk
Starostwo Powiatowe – Tarnów
Starostwo Powiatowe – Dąbrowa Tarnowska
Starostwo Powiatowe – Proszowice
Starostwo Powiatowe – Wieliczka
Starostwo Powiatowe – Bochnia
Starostwo Powiatowe – Nowy Sącz
Starostwo Powiatowe – Zakopane
Starostwo Powiatowe – Gorlice
Starostwo Powiatowe – Limanowa
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Warszawa
Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych – Kraków
Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych – Kraków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Tarnów
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Wieliczka
Stowarzyszenie Piast – Wola Rzędzińska
Zakład Aktywizacji Zawodowej – Kraków
Izba Przemysłowo Handlowa – Tarnów
Spółdzielnia Rzemieślnicza „ Resmet” – Tarnów
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa – Tarnów
Spółdzielnia Rzemieślnicza Bochnia – Bochnia
Spółdzielnia Rzemieślnicza Dębica – Dębica
Spółdzielnia Rzemieślnicza Kraków – Kraków
Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem      umysłowym – Tarnów
Bataliony Chłopskie – Zarząd Woj. – Tarnów
Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Tarnów
Gimnazjum nr 1 – Wola Rzędzińska
Stowarzyszenie „Po skrzydłach na drabinie” – Tarnów
Zarząd Wojewódzki OSP – Kraków
Zarząd Główny OSP –  Warszawa
Urząd Gminy – Szczurowa
Urząd Gminy – Radziewice
Urząd Gminy – Brzesko
Urząd Gminy – Drwinia
Urząd Gminy – Pałecznica
Urząd Gminy – Nowe Brzesko
Urząd Gminy – Koszyce
Urząd Gminy – Wieliczka
Urząd Gminy – Kłaj
Urząd Gminy – Gdów
Urząd Gminy – Łapanów
Urząd Gminy – Żegocina
Urząd Gminy –Trzciana
Urząd Gminy – Lipnica Murowana
Urząd Gminy – Gnojnik
Urząd Gminy – Niepołomice
Urząd Gminy – Wietrzychowice
Urząd Gminy – Mędrzechów
Urząd Gminy – Gręboszów
Urząd Gminy – Szczucin
Urząd Gminy – Dąbrowa Tarnowska
Urząd Gminy – Radgoszcz
Urząd Gminy – Radomyśl Wielki
Urząd Gminy – Tarnów
Urząd Gminy – Skrzyszów
Urząd Gminy – Tuchów
Urząd Gminy – Ciężkowice
Urząd Gminy – Gromnik
Urząd Gminy – Zakliczyn
Urząd Gminy – Pleśna
Urząd Gminy – Wojnicz
Urząd Gminy – Żabno
Urząd Gminy – Wierzchosławice
Urząd Gminy – Radłów
Urząd Gminy – Leżajsk
Urząd Gminy – Limanowa
Urząd Gminy – Bobowa
Urząd Gminy – Czarny Dunajec
Urząd Gminy – Biały Dunajec
Urząd Gminy – Koszyce
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Kraków
Polski Związek Działkowców – Kraków
Tygodnik „ Wieści” – Warszawa
Liga Ochrony Przyrody – Tarnów
Ośrodek Wychowawczy – Tarnów
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Ostoja” – Tarnów
Polski Związek Niewidomych – Tarnów
Polski Związek Głuchych – Tarnów
Związek Emerytów i Rencistów – Tarnów
Związek Emerytów i Rencistów ZA – Tarnów
Centrum Edukacji Europejskiej – Kraków
Stowarzyszenie dzieci z wadami słuchu – Tarnów
Kuratorium Oświaty – Kraków
Dom Pomocy Społecznej – Stróże
Dom Pomocy Społecznej – Wietrzychowice
Dom Pomocy Społecznej – Nowodworze
Dom Pomocy Społecznej – Pałecznica
Dom Pomocy Społecznej – Karwodrza
Dom Pomocy Społecznej –  Dębica
Dom Pomocy Społecznej – Pakosz
Dom Pomocy Społecznej – Brzesko
Dom Pomocy Społecznej – Sieradza
Dom Pomocy Społecznej – Dąbrowa Tarnowska
Dom Dziecka – Tarnów
Dom Dziecka – Biała Cerkiew
Dom Dziecka – Nowojaworowsk
Dom Dziecka –  Lwów
Dom Dziecka – Tarnopol
Dom Dziecka – Kamieniec Podlaski
Dom Dziecka – Bochnia
Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu – Tarnów
Polski Związek Wędkarski – Koło – Tarnów
Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgu –  Tarnów
Polski Związek Motorowy – Warszawa
Aeroklub Łososina – Łososina Dolna
Aeroklub – Tarnów
Aeroklub – Radom
Zakład Aktywizacji Zawodowej – Wola Rzędzińska
Nadleśnictwo – Dębica
Nadleśnictwo – Dąbrowa Tarnowska
Nadleśnictwo – Gromnik
Nadleśnictwo – Stuposiany
Państwowe Stado Ogierów – Klikowa Tarnów
Związek Hodowców Gołębi – Proszowice
Główna Komisja Żużlowa – Warszawa
Związek Hodowli Jeleniowatych – Tarnów
Klaster Rolno- Spożywczy „Agro – Karpaty” – Rzeszów
Podkarpacki Klaster Rolno  Spożywczy – Rzeszów
Izba Rolno-Przemysłowo – Bistrita – Rumunia
Muzeum Drogownictwa – Szczucin
Marszałek Województwa Małopolskiego – Kraków
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Rzeszów
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Kielce
Przedszkole  – Wola Rzędzińska
Przedszkole nr 8 – Tarnów
Marszałek Chłopów Polskich – Warszawa
Marszałek Chłopów Polskich – Małopolska
Marszałek Chłopów Polskich – Lublin
Stowarzyszenie Agrarne – Tarnów
Związek Sołtysów – Małopolska
Kopalnia Soli  – Wieliczka – Muzeum Żup Solnych
Kopalnia Soli – Bochnia – Muzeum Żup Solnych
Nowosądecki Związek Piłki Nożnej – Nowy Sącz
Polski Związek Piłki Nożnej – Warszawa
Polski Związek Motorowy – Warszawa
Towarzystwo Rozdziału i Przesyłu  Energii – Warszawa
Kopalnia Węgla Brunatnego – Bełchatów
Elektrownia – Bełchatów
Stocznia Szczecińska – Szczecin
Ochotniczy Hufiec Pracy – Tarnów
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Krajowa Izba Notarialna Warszawa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kraków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warszawa
Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – Warszawa
Sołtys wsi  Wola Rzędzińska
Sołtys wsi Jodłówka – Wałki
Sołtys wsi Książnice
Sołtys wsi Ładna
Sołtys wsi Siekierczyna
Sołtys wsi Gręboszów
Sołtys wsi Zaczarnie
Sołtys wsi   Śmigno
Sołtys wsi Lisia Góra
Sołtys wsi Piotrkowice
Sołtys wsi Laskówka Chorąska
Sołtys wsi Nieczajna Górna
Sołtys wsi Małec
Sołtys wsi Suchy Grunt
Sołtys wsi Borki
Sołtys wsi Zabawa
Sołtys wsi Zdrochec,
Sołtys wsi Rzepiennik
Sołtys wsi Ilkowice
Sołtys wsi Grobla
Sołtys wsi Szpitary
Sołtys wsi Łysa Góra
Sołtys wsi Podłęże,
Sołtys wsi Ochmanów
Sołtys wsi Gdów
Sołtys wsi Falkowice
Sołtys wsi Targowisko
Sołtys wsi Rajbrot
Sołtys wsi Borek
Sołtys wsi Lubcza
Sołtys wsi Komorów
Sołtys wsi Lipiny